KALENDARIUM

KWIECIEŃ –  MAJ 2014  MIESIĄCAMI ZDROWIA W ZSG
25.04.2014 - Dzień walki z czerniakiem -prezentacje multimedialne i pogadanki 
                   dla klas 1AT, 2AT, 1DT, 1CT, 3ET, 2FT
28.04.2014 - Turniej dla klas pierwszych i drugich „1 z 10” 
29.04.2014 - Dzień otwarty w ZSG dla gimnazjalistów
30.04.2014 - XI Sesja Popularnonaukowa dla Szkół 
30.05.2014 - Światowy Dzień bez Tytoniu
DNI WOLNE OD ZAJĘĆ DYDAKTYCZNYCH
Technikum:
02.05.2014 - względy organizacyjne,
05.05.2014 - język polski – matura,
06.05.2014 - matematyka – matura,
07.05.2014 - język angielski – matura,
23.06.2014 - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
25.06.2014 - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
26.06.2014 - względy organizacyjne,
Zasadnicza Szkoła Zawodowa:
02.05.2014 - względy organizacyjne,
23.06.2014 - część pisemna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
25.06.2014 - część praktyczna egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
26.06.2014 - względy organizacyjne.
ZAKOŃCZENIE NAUKI
25.04.2014 - godz. 9.00 klas maturalnych 
27.06.2014 - godz. 8.00 – pozostałe klasy Technikum nr 4